Bestyrelsesmøde 24.-25. januar 2015

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde i weekenden 24.-25. januar 2015 i vores lokaler på Brohusgade.

Blandt punkterne vil der være en gennemgang af regnskabet for 2014. Derudover er der en masse spændende emner i international sammenhæng, såsom EUDY's generalforsamling i Tallinn og WFD-YS' generalforsamling i Istanbul. 

 

Ønsker du/I at overvære mødet, bedes I meddele det til ddu@ddu.dk senest dagen før mødet.