Presse

Danske Døves Ungdomsforbund er et landsdækkende ungdomsforbund for unge døve mellem 0-30 år. DDU er en organisation, der hver dag kæmper for, at Danmarks cirka 1000 døve børn og unge har lige vilkår i det danske samfund.

DDU arbejder meget på at give medlemmerne unikke oplevelser i form af kurser, worksops og lejre - både nationalt og internationalt. DDU stræber efter at være en positiv og moderne organisation med rum til alle grupper af unge døve: etniske døve, CI-opererede døve, unge  døve – og døve med andre handicaps. I det daglige arbejde på sekretariatet sørges der for, at fakta, paragraffer og baggrundsviden er i orden – for DDU ønsker at blive betragtet som en troværdig samarbejdspartner for medlemmer, politikere og samfundet i øvrigt.

DDU består af en bestyrelse med 5 medlemmer, der er valgt ved en årlig generalforsamling. Sekretariatet består af to medarbejdere, der varetager de daglige opgaver.

 

Hvornår er man døv?

I Danmark er der cirka 3000-4000 døve, som har tegnsprog som modersmål. Hertil kommer cirka 10.000, der bruger tegnsprog, fordi de er i familie med døve eller arbejder med det til hverdag. Mange døve betragter ikke sig selv som handicappede, men ser sig som en del af en sproglig og kulturel minoritet, der først og fremmest handler om deres modersmål: tegnsprog. Tegnsprog er nemlig identitetsskabende og kulturbærende.

 

Download

DDU's logo, både dansk og engelsk version, kan downloades her.