Nyt fra STUK

Information fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om ny tolkeleverandøraftale til uddannelsestolkning fra 1. august 2015:

Den nuværende aftale om levering af tolk til uddannelsesområdet ophører pr. 31. juli 2015. Styrelsen har haft tolkeleverandøraftalen i udbud, og en ny aftale træder i kraft pr. 1. august 2015. 
Alle nuværende tolkeopgaver skal i udbud. Vi har ikke har mulighed for at lade tolkeopgaver gå ud over en aftaleperiode. 
  
Når de tolkeopgaver, der er i gang, kommer i udbud i løbet af sommeren, vil alle tolkeleverandører på den nye aftale kunne byde ind på opgaverne. Den leverandør, der har tolkeopgaven nu, kan også byde, men vi har ingen mulighed for at vide, om den nuværende leverandør får tildelt ordren, fordi ordren skal gå til den leverandør på aftalen, der byder på opgaven med den laveste pris. Leverandørerne må ikke indbyrdes aftale fordeling af tolkeopgaverne.
  
Styrelsen er opmærksom på, at det kan være krævende for tolkebrugerne, at skulle skifte tolkeleverandør under en uddannelse og tolkeleverandørerne er også opmærksomme herpå. I det tilfælde, at det kommer til et tolkeskifte, er leverandørerne opmærksomme på, at det kræver en ekstra indsats i forhold til at etablere samarbejdet omkring tolkeopgaven. 
  
Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke sige noget om, hvilke tolkebrugere der  kommer til at skifte tolkeleverandør fra august eller hvem, der får tildelt sin nuværende tolkeleverandør.
  
Til de elever og studerende der måtte få tildelt en ny tolkeleverandør pr. 1. august 2015, kan der anvendes tolketimer  af den bevilgede ramme til at aftale tegn med den nye tolkeleverandør. Hvis der er behov for udvidelse af tolkerammen på baggrund heraf, vil styrelsen se velvilligt på dette. 
  
Styrelsens har fokus på, at elever og studerende får den tolkebistand, de har behov for, når de er på en uddannelse.