Resume fra mødet med STUK den 25. juni 2015.

Deltagere:

Michael Weber Steenberg, DDU
Janne Boye Niemelä, DDL
Stina Kjær Madsen, STUK
Jannie Eriksen, STUK

 

Mødet startede med at STUK fortalte at de snart går i gang med udbudsrunden, dvs. den runde, hvor tolkefirmaerne kan lægge billet ind på de opgaver, som de ønsker at dække. Det kommer til at ske i uge 27, altså i denne uge. Sideløbende med at firmaerne lægger billet ind, vil STUK vælge hvilke firmaer der skal dække hvilke opgaver. Udvælgelsen sker på baggrund af det, tidligere, offentliggjorte udbudsliste, hvor nummer et på listen vil have førsteret. Her er det dog vigtigt at gøre opmærksom på at STUK er interesserede i at så mange som muligt er tilfredse, i det omfang det er muligt. Og det gælder både for STUK, leverandører, uddannelsessteder og brugere.

Derfor er der ikke så meget ’nyt’ i denne møde i forhold til den for nyligt udsendte nyhed fra STUK, da det først er efter at tolkeopgaverne er fordelt hvor vi kan se om der er problemer som vi skal løse, eller ej.

STUK og DDU er godt klar over at mange studerende er bekymrede for om de er ’købt eller solgt’, men intet er afgjort endnu. Vi ved først mere når denne runde er overstået.

STUK er også klar over at der er visse tolkefirmaer, der er helt nye i branchen og endnu ikke har fået ansat tilstrækkeligt med tolke til at dække evt. flere uddannelsesopgaver. Det er ikke i STUK’s interesse at et firma skal kunne tage flere opgaver end hvad firmaet (antagelsesvist) kan klare. Skulle det ske det, at en udbyder ikke kan klare de opgaver som de selv har taget, vil konsekvenserne være store for udbyderen.

Der blev understreget at STUK handler ud fra de rammer, der er givet. Det er meget svært at opfylde alles ønsker ud fra de givne rammer, men DDU har en god fornemmelse af at STUK, så vidt som muligt, handler i alles interesse.

Denne udbudsrunde kommer til at vare, som minimum, i to år. STUK håber på at det efterfølgende kan forlænges med et eller to år – men intet er sikkert endnu.

I løbet af sensommeren/efteråret vil der være arrangementer i uddannelsesregi fra DDUs side og det er planlagt at DDU vil invitere repræsentanter fra STUK, så vi har mulighed for at skabe direkte dialog mellem DDUs medlemmer og STUK. På den måde håber DDU at fremtidige misforståelser m.m. mindskes.

 

DDU var tilfredse med mødet og føler at der er et godt samarbejde med STUK, selvom vi klart vil have forbedringer, der bedre kan tilgodese de studerendes behov.

Der vil komme et nyt møde med STUK efter sommerferien, hvor vi evaluerer forløbet og ser på områder, der kan forbedres.